Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengerecht

Inschrijven
naar inhoud

BBMM
Beroepsopleiding

2024 – 2025

In januari 2024 gaat een nieuwe BBMM Beroepsopleiding van start. Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt en de inschrijving is gesloten. Mocht je op de wachtlijst willen worden geplaatst of je interesse kenbaar maken voor de opleiding 2025-2026, stuur dan een bericht aan het secretariaat

De tweejarige BBMM Beroepsopleiding leidt kandidaten op tot het zelfstandig uitoefenen van het beroep van Merken- en Modellengemachtigde in de Benelux. Er is veel aandacht voor praktische vaardigheden en objectieve toetsing.

Het behalen van beide examens en daarmee het succesvol afronden van de opleiding is één van de criteria voor het voeren van het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde. Voor een volledig overzicht van alle eisen die gesteld worden aan het keurmerk, verwijzen wij naar de website van de BMM

Programma

Globaal overzicht van onderwerpen die aan bod komen:

EERSTE JAAR – THEORIE

 • Formele vereisten, prioriteit, collectieve merken
 • Classificatie en depotprocedure
 • Absolute en relatieve gronden, weigering en oppositie
 • Internationale registratie en Merkenrecht Intercontinentaal
 • Depotstrategie
 • Beschikbaarheidsonderzoek
 • Omvang: beschermingsomvang en schadevergoeding
 • Omvang: beperkingen: uitputting, rechtsverwerking, vergelijkende reclame
 • Verval (met name niet-gebruik) en nietigheid
 • Namaakbestrijding en mededinging
 • Vennootschap- en handelsnamen; onrechtmatige daad
 • Merk en reclame
 • Vereisten modelbescherming
 • Model depot BBIE, WIPO en EUTM
 • Auteursrecht en samenloop met Modellenrecht

TWEEDE JAAR – VAARDIGHEDEN

 • Beschikbaarheidsonderzoek en opinie
 • Modellenrecht in de praktijk
 • Administratieve procedures BBIE, EUIPO en WIPO
 • Klantadvies en Inbreukadvies
 • Oppositie en argumentatie; doorhaling en beroep – BBIE en EUIPO
 • Domeinnaamgeschillenbeslechting in de praktijk
 • Overdracht, licentie, pandrecht in de praktijk
 • IP contracten

Voor wie

Vooropleiding

De BBMM veronderstelt dat deelnemers aan beroepsopleiding een juridische, academische vooropleiding hebben. Met kandidaten die niet aan deze criteria voldoen, zal door een of meerdere BBMM-bestuursleden leden een intakegesprek worden gehouden. Doel van dit gesprek is om te onderzoeken of de vooropleiding/ervaring van de kandidaat voldoende aansluit bij het niveau van de opleiding.

Werkervaring

Voor deelname aan de beroepsopleiding is vereist dat kandidaten met een afgeronde Master minimaal 1 jaar relevante werkervaring hebben in de merken- en modellenpraktijk. Voor kandidaten met een HBO opleiding of een afgeronde Bachelor geldt een minimum van 3 jaar werkervaring. Als bewijs hiervan dient de kandidaat een verklaring van de werkgever te overleggen. Indien de kandidaat geen verklaring kan overleggen zal deze de gelegenheid krijgen om andere bewijsstukken te overleggen waaruit dit blijkt. Het BBMM-bestuur zal op basis van deze bewijsstukken een beslissing nemen of aan het vereiste van relevante werkervaring is voldaan. Mocht bij controle blijken dat de verklaring niet juist is, dan is het bestuur van de BBMM bevoegd de deelnemer uit te sluiten van de opleiding.

Aantal deelnemers

De opleiding gaat van start bij tenminste 15 cursisten en biedt maximaal plaats aan 18 cursisten. Het aantal plaatsen binnen de opleiding is toegewezen aan kandidaten uit de drie Beneluxlanden (op basis ledenaantal BMM 2022): dat betekent dat 12 plaatsen zijn gereserveerd voor kandidaten uit Nederland; 5 plaatsen voor kandidaten uit Belgie en 1 plaats voor een kandidaat uit Luxemburg. Wanneer de gereserveerde plaatsen niet worden opgevuld door kandidaten uit het betreffende land, zullen deze worden aangevuld met overige inschrijvingen. Wanneer het aantal aanmeldingen per land het maximale aantal plaatsen overstijgt, worden de aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer een kandidaat niet wordt geplaatst, heeft de betreffende kandidaat voorrang bij inschrijving voor de volgende opleiding.

Algemene informatie

Bijeenkomsten

De opleiding bestaat uit meerdere eendaagse bijeenkomsten gepland op vrijdagen en start met een tweedaagse bijeenkomst eind januari.

De studiebelasting naast het bijwonen van de cursusdagen, komt op gemiddeld 8 tot 10 uur per week. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in Nederland en België.

Taal

De opleiding wordt in de Nederlandse taal gegeven.

Kosten

De cursusprijs voor de tweejarige opleiding bedraagt € 6.995,- (excl. BTW). Bij de cursusprijs is inbegrepen het gebruik van de elektronische leeromgeving, de basisliteratuur, koffie, thee en lunches zoals vermeld in het programma, de overnachting bij de openingsbijeenkomst en het diner bij de diploma-uitreiking.
 

Leerdoelen

Het doel van de opleiding is cursisten voor te bereiden op de beroepspraktijk van merken- en modellengemachtigden door een praktijkgerichte opleiding aan te bieden. De opleiding beoogt het aanleren en verdiepen van:

 • kennis op het gebied van het intellectueel eigendom in het algemeen en het merken- en modellenrecht in het bijzonder
 • praktische vaardigheden die voor een goede beroepsuitoefening van belang zijn
 • de beroepsattitude en het inzicht in de diverse aspecten van de beroepspraktijk.

Examen

Het BBMM examen bestaat uit een schriftelijk examen na het eerste jaar en een mondeling examen na het tweede jaar.

Studiewijzer

Meer informatie over de werkmethoden, studiemateriaal, de verzuimregeling en het examenreglement is opgenomen in de Studiewijzer.