Meld je nu aan voor de nieuwe Beroepsopleiding

 

In januari 2022 gaat, bij voldoende aanmeldingen, een nieuwe BBMM Beroepsopleiding van start. Er kunnen maximaal 18 deelnemers deelnemen. De tweejarige opleiding leidt kandidaten op tot het zelfstandig uitoefenen van het beroep van Merken- en Modellengemachtigde in de Benelux. Er is veel aandacht voor praktische vaardigheden en objectieve toetsing. De lessen zullen – afhankelijk van de ontwikkelingen – voor een deel digitaal worden aangeboden.

 

Hieronder vindt u het aanmeldformulier voor de beroepsopleiding 2022-2023. Graag het volledig ingevulde formulier uiterlijk 1 november retourneren aan het BBMM secretariaat.

 

Aanmeldformulier opleiding 2022-2023

 

Algemene informatie

 

Kosten

De cursusprijs voor de tweejarige opleiding 2022-2023 bedraagt € 6.250,- (excl. BTW). Bij de cursusprijs is inbegrepen het gebruik van de elektronische leeromgeving, cursusmateriaal en webinars. Bij fysieke bijeenkomsten zijn koffie, thee en lunches inbegrepen evenals het diner en de overnachting bij de openingsbijeenkomst en het aflsuitende diner bij de diploma-uitreiking.

 

Inschrijvingscriteria

 • Vooropleiding
  De BBMM veronderstelt dat deelnemers aan beroepsopleiding een juridische, academische vooropleiding hebben. Met kandidaten die niet aan deze criteria voldoen, zal door een of meerdere BBMM-bestuursleden leden een intakegesprek worden gehouden. Doel van dit gesprek is om te onderzoeken of de vooropleiding/ervaring van de kandidaat voldoende aansluit bij het niveau van de opleiding.
 • Werkervaring
  Voor deelname aan de beroepsopleiding is vereist dat kandidaten met een afgeronde Master minimaal 1 jaar relevante werkervaring hebben in de merken- en modellenpraktijk. Voor kandidaten met een HBO opleiding of een afgeronde Bachelor geldt een minimum van 3 jaar werkervaring. Als bewijs hiervan dient de kandidaat een verklaring van de werkgever te overleggen. Indien de kandidaat geen verklaring kan overleggen zal deze de gelegenheid krijgen om andere bewijsstukken te overleggen waaruit dit blijkt. Het BBMM-bestuur zal op basis van deze bewijsstukken een beslissing nemen of aan het vereiste van relevante werkervaring is voldaan. Mocht bij controle blijken dat de verklaring niet juist is, dan is het bestuur van de BBMM bevoegd de deelnemer uit te sluiten van de opleiding.

 • Aantal deelnemers
  De opleiding gaat van start bij tenminste 15 cursisten en biedt maximaal plaats aan 18 cursisten. Het aantal plaatsen binnen de opleiding is toegewezen aan kandidaten uit de drie Beneluxlanden (op basis ledenaantal BMM 2021): dat betekent dat 12 plaatsen zijn gereserveerd voor kandidaten uit Nederland; 5 plaatsen voor kandidaten uit Belgie en 1 plaats voor een kandidaat uit Luxemburg.
  Wanneer de gereserveerde plaatsen niet worden opgevuld door kandidaten uit het betreffende land, zullen deze worden aangevuld met overige inschrijvingen.
 • Wanneer het aantal aanmeldingen per land het maximale aantal plaatsen overstijgt, worden de aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer een kandidaat niet wordt geplaatst, heeft de betreffende kandidaat voorrang bij inschrijving voor de volgende opleiding.
 • Taal
  De opleiding wordt in de Nederlandse taal gegeven. Er is een beroepsopleiding louter in de Franse taal in voorbereiding. Indien u daarin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
 • Vrijstellingen
  Er worden geen vrijstellingen verleend voor delen van de beroepsopleiding.

Annulering

Eventuele annulering van de cursus dient schriftelijk per e-mail te geschieden. Er vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld.

Algemene voorwaarden

Op de beroepsopleiding zijn algemene voorwaarden van toepassing.

 

Privacy

Uw persoonsgegegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratie in verband met de opleiding of cursus. U kunt het privacybeleid van BBMM opvragen bij het secretariaat