Aanmelding Beroepsopleiding

 

op 23 en 24 januari 2020 start een nieuwe opleiding. U kunt zich voor de opleiding aanmelden door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te retourneren aan het secretariaat.

Aanmeldformulier

 

 

Algemene informatie

 

Kosten

De cursusprijs voor de tweejarige opleiding 2020-2021 bedraagt € 6.250,- (excl. BTW). Bij de cursusprijs is inbegrepen het gebruik van de elektronische leeromgeving, koffie, thee en lunches zoals vermeld in het programma, de overnachting bij de openingsbijeenkomst en het diner bij de diploma-uitreiking.

 

Inschrijvingscriteria

 • Vooropleiding
  De BBMM veronderstelt dat deelnemers aan beroepsopleiding een juridische, academische vooropleiding hebben. Met kandidaten die niet aan deze criteria voldoen, zal door een of meerdere BBMM-bestuursleden leden een intakegesprek worden gehouden. Doel van dit gesprek is om te onderzoeken of de vooropleiding/ervaring van de kandidaat voldoende aansluit bij het niveau van de opleiding.
 • Werkervaring
  Voor deelname aan de beroepsopleiding is vereist dat kandidaten met een afgeronde Master minimaal 1 jaar relevante werkervaring hebben in de merken- en modellenpraktijk. Voor kandidaten met een HBO opleiding of een afgeronde Bachelor geldt een minimum van 3 jaar werkervaring. Als bewijs hiervan dient de kandidaat een verklaring van de werkgever te overleggen. Indien de kandidaat geen verklaring kan overleggen zal deze de gelegenheid krijgen om andere bewijsstukken te overleggen waaruit dit blijkt. Het BBMM-bestuur zal op basis van deze bewijsstukken een beslissing nemen of aan het vereiste van relevante werkervaring is voldaan. Mocht bij controle blijken dat de verklaring niet juist is, dan is het bestuur van de BBMM bevoegd de deelnemer uit te sluiten van de opleiding.

 • Aantal deelnemers
  De opleiding gaat van start bij tenminste 16 cursisten en biedt maximaal plaats aan 20 cursisten. Het aantal plaatsen binnen de opleiding is toegewezen aan kandidaten uit de drie Beneluxlanden (op basis ledenaantal BMM 2019): dat betekent dat 16 plaatsen zijn gereserveerd voor kandidaten uit Nederland; 3 plaatsen voor kandidaten uit Belgie en 1 plaats voor een kandidaat uit Luxemburg.
  Wanneer de gereserveerde plaatsen niet worden opgevuld door kandidaten uit het betreffende land, zullen deze worden aangevuld met overige inschrijvingen.
 • Wanneer het aantal aanmeldingen per land het maximale aantal plaatsen overstijgt, worden de aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer een kandidaat niet wordt geplaatst, heeft de betreffende kandidaat voorrang bij inschrijving voor de volgende opleiding.
 • Taal
  De opleiding wordt in de Nederlandse taal gegeven. Er is een beroepsopleiding louter in de Franse taal in voorbereiding. Indien u daarin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
 • Vrijstellingen
  Er worden geen vrijstellingen verleend voor delen van de beroepsopleiding.

Annulering

Eventuele annulering van de cursus dient schriftelijk per e-mail te geschieden. Er vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld.

Algemene voorwaarden

Op de beroepsopleiding zijn algemene voorwaarden van toepassing.

 

Privacy

Uw persoonsgegegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratie in verband met de opleiding of cursus. U kunt het privacybeleid van BBMM opvragen bij het secretariaat